Wersje archiwalne zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (WB)

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - obowiązująca od 09.12.2018 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 1 obowiązująca od 11.11.2019 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 2 obowiązująca od 15.10.2020 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 3 obowiązująca od 01.02.2021 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 4 obowiązująca od 26.01.2021 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 5 obowiązująca od 30.06.2021 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 6 obowiązująca od 01.07.2021 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 7 obowiązująca od 13.01.2022 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 8 obowiązująca od 05.05.2022 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 9 obowiązująca od 15.06.2022 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 10 obowiązująca od 11.01.2023 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 11 obowiązująca od 01.03.2023 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 12 obowiązująca od 01.03.2023 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 13 obowiązująca od 23.05.2023 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 14 obowiązująca od 07.06.2023 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 15 obowiązująca od 11.07.2023 r.

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - ZMIANA NR 16 obowiązująca od 11.07.2023 r.