Zarząd

Tomasz Warchoł

Prezes Zarządu

Pan Tomasz Warchoł ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu integracji europejskiej o profilu ekonomicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada tytuł zawodowy technika transportu kolejowego. W latach 2019-2020 dyrektor departamentu transportu i komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Wcześniej, przez prawie 10 lat, związany z ministerstwem transportu, gdzie pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora. Był odpowiedzialny za opracowywanie projektów ustaw i rozporządzeń z zakresu kolejnictwa. Realizował zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z Grupy PKP. Brał udział w pracach komitetów i grup roboczych przy Komisji Europejskiej. Reprezentował Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kolei. Pracował także w Transportowym Dozorze Technicznym. Współpracował z Polskim Centrum Akredytacji, jako audytor do spraw jednostek oceniających ryzyko w transporcie kolejowym. Współautor pierwszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do ustawy o transporcie kolejowym.

Rada Nadzorcza Spółki

Zobacz również