„Koleje Małopolskie” sp . z o.o. posiada własny Ośrodek szkolenia zawodowego, który organizuje szkolenia dla pracowników Spółki.

Ośrodek pracuje dwutorowo jako:

 • Ośrodek szkolenia  i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów zarejestrowany w Urzędzie Transportu Kolejowego organizujący szkolenia i egzaminy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury o licencji maszynisty i świadectwie maszynisty
 • Ośrodek szkolenia zawodowego  organizujący szkolenia na stanowiska kolejowe  i dla pozostałych pracowników.

Ośrodek szkolenia zawodowego zajmuje się między innymi  :

 • szkoleniem sprzedawców biletów,
 • szkoleniem konduktorów,
 • pouczeniami okresowymi,
 • szkoleniem na stanowiska kolejowe określone rozporządzeniem ministra infrastruktury,
 • egzaminami okresowymi, kwalifikacyjnymi i weryfikacyjnymi,
 • wydawaniem upoważnień pracownikom do pracy na stanowiskach kolejowych,
 • ustalaniem terminów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz wystawianiem skierowań pracownikom.

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów zajmuje się:

 • szkoleniem na licencję maszynisty  i świadectwo maszynisty,
 • rozszerzeniami świadectwa maszynisty o kolejne pojazdy kolejowe i infrastrukturę kolejową,
 • egzaminami kwalifikacyjnymi oraz rozszerzającymi, weryfikacyjnymi i okresowymi sprawdzianami wiedzy i umiejętności,
 • pouczeniami okresowymi dla maszynistów,
 • organizacją obowiązkowego szkolenia maszynistów na symulatorze pojazdu kolejowego,
 • wnioskami do Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie, aktualizację i przedłużenie licencji maszynisty,
 • wydawaniem świadectw maszynisty i odpisów świadectw maszynisty.