Skontaktuj się z obsługą klienta

Wypełnij formularz

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Polityki Prywatności (Administratorem wskazanych w formularzu danych osobowych jest spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o podstawach prawnych przetwarzania oraz o przysługujących prawach  znajdują się w Polityce Prywatności).

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się

Zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia nr 2021/782 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 29 kwietnia 2021 r. osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się są uprawnione do nabywania biletów bez dodatkowych opłat.

Zgodnie z art. 3 pkt 21 tego Rozporządzenia za „osobę z niepełnosprawnością" lub „osobę o ograniczonej możliwości poruszania się" uznaje się każdą osobę, która jest dotknięta trwałym lub przejściowym upośledzeniem sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej mogącym w zetknięciu z różnymi barierami utrudniać tej osobie korzystanie w sposób pełny i skuteczny z transportu na równi z innymi pasażerami lub której mobilność przy korzystaniu z transportu jest ograniczona na skutek wieku.

W związku z powyższym, wymienione osoby nie mają obowiązku zgłaszania  obsłudze pociągu braku ważnego biletu na przejazd, a przy ich odprawie w pociągu nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Pomoc w podróży ze strony przewoźnika

Na stacjach, na których obecny jest personel, osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zapewniana jest nieodpłatnie pomoc w zakresie wsiadania i wysiadania z pociągu lub przesiadania się do pociągu skomunikowanego.

Aby zagwarantować pomoc, o potrzebie jej udzielenia należy poinformować przewoźnika, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży.

Jeżeli takiego powiadomienia nie dokonano, pracownicy Kolei Małopolskich dołożą wszelkich starań dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej możliwości poruszania się mogła odbyć podróż.

Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej możliwości poruszania się ma obowiązek zgłosić się na stacji minimum 30 minut i maksimum 60 minut przed odjazdem pociągu.

Osoba zgłaszająca przejazd osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się powinna podjąć wszelkie racjonalne działania w celu poinformowania przewoźnika o zgłoszonym przejeździe, który się nie odbędzie z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 12 godzin.

Zgłoszenia przejazdu osób niepełnosprawnych przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 790 374 036 (informacja o przetwarzaniu danych osobowych podanych w zgłoszeniu przejazdu osoby niepełnosprawnej znajduje się tutaj: Polityka Prywatności). W godzinach od 7:00 do 15:00 zgłoszenia można również przesłać mailowo na adres: asysta@kolejemalopolskie.com.pl.

KMŁ poinformuje osobę, która dokonała zgłoszenia o ewentualnych przyczynach odmowy przewozu osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będzie w stanie zrealizować tego przewozu.

Podczas zgłaszania przejazdu osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się należy podać:

  • datę podróży

  • relację (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu, stacja przesiadania się) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,

  • godzinę odjazdu/przyjazdu,

  • imię i nazwisko podróżnego oraz telefon kontaktowy,

  • nr wagonu i nr miejsca (w przypadku pociągu/wagonu z rezerwacją miejsc),

  • rodzaj niepełnosprawności (czy podróżny korzysta z wózka),

  • czy podróż odbywa się z osobą towarzyszącą/opiekunem; psem przewodnikiem/asystującym,

  • jaki bagaż podróżny zabiera ze sobą,

  • dodatkowe informacje (np. miejsce spotkania).