Zmiana rozkładu jazdy od 4 września 2022 r.

Data dodania: 02 września 2022

Drodzy Podróżni, w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – od 4 września 2022 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów. Będzie ona obowiązywać do 5 listopada 2022 r.

WYDŁUŻENIE POCIĄGÓW SKA2 DO STACJI PRZECISZÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Najistotniejszą zmianą w kursowaniu pociągów w kolejnej korekcie rozkładu jazdy będzie kolejny etap wydłużenia pociągów SKA2 na linii kolejowej nr 94. Od 1 października 2022 r. 20 z 38 pociągów dotychczas kursujących w relacji Kraków Główny – Podbory Skawińskie będzie kursować do stacji Przeciszów. Pozwoli to na obsługę kolejnych nadwiślańskich gmin położonych na zachód od Skawiny – Brzeźnicy, Spytkowic, Zatora i Przeciszowa.

Zaplanowany układ pociągów zapewni dowozy i odwozy z Krakowa w szczytach przewozowych oraz najpopularniejszych godzinach rozpoczynania i kończenia pracy. Uwzględnia on również rozpoczynające się prace remontowe na linii kolejowej nr 94 w rejonie Brzeźnicy i Spytkowic, które będą kontynuowane przez kilka najbliższych miesięcy. Daje to szansę na utrzymanie stabilnej oferty również w trakcie trwania robót torowych.

PRZERWA W RUCHU NA ODCINKU TRZEBINIA – CHRZANÓW OD 29 WRZEŚNIA 2022 R.

Z uwagi na przebudowę zabytkowych wiaduktów na odcinku Trzebinia – Chrzanów od 29 września 2022 r. wprowadzona zostanie przez zarządcę infrastruktury całkowita przerwa w ruchu pociągów. W zamian za pociągi uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Zakończenie tych prac przewidziane jest na koniec marca 2023 r.

Ze względu na realizację prac modernizacyjnych na stacji Oświęcim w wybrane dni września za część pociągów będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa pomiędzy Libiążem a Oświęcimiem.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji miejsc zatrzymania przystanków komunikacji zastępczej przy stacjach Gorzów Chrzanowski (przeniesienie spod stacji na ul. Krakowską) oraz Chrzanów (przeniesienie z ul. Borowcowej pod stację).

Szczegółowe informacje dostępne są w tabeli z właściwym rozkładem jazdy dla tej trasy oraz wykazie miejsc zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej.

PRZERWA W RUCHU NA TRASACH DO NOWEGO SĄCZA I JASŁA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Z uwagi na naprawę główną toru na linii kolejowej nr 96 pomiędzy stacjami Tarnów a Stróże wszystkie pociągi Kolei Małopolskich kursujące w relacjach od Nowego Sącza i Jasła od stacji Tarnów zostaną zastąpione komunikacją autobusową.

W celu zmniejszenia skali utrudnień dla pasażerów, za każdy pociąg zostaną uruchomione co najmniej 2 autobusy – jeden obsługujący wszystkie stacje i przystanki po drodze, drugi zaś o charakterze przyspieszonym, umożliwiający szybszy dojazd dla podróżnych jadących w najdłuższych relacjach.

KONTYNUACJA PRAC NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 NA ODCINKU KRAKÓW GŁÓWNY – ZASTÓW - NIEDŹWIEDŹ

Do połowy października kontynuowane będą realizowane w poprzednich miesiącach prace na linii kolejowej nr 8 na odcinkach:

  • Kraków Główny – Kraków Batowice – przebudowa wiaduktu nad Al. 29 Listopada, której zakończenie zaplanowane jest na 17.10.2022 r. Od tego momentu pociągi na tym newralgicznym odcinku znów będą mogły kursować bez przeszkód po dwóch czynnych torach.
  • Kraków Batowice – Zastów – Niedźwiedź – kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej, która ma zakończyć się w dniu 10.10.2022 r. W międzyczasie w dniach 21.09 – 10.10.2022 r. z uwagi na istotne ograniczenia w liczbie dostępny krawędzi peronowych na stacji Zastów, część pociągów nie będzie mogła realizować wymiany podróżnych na tej stacji. W szczególności będzie to dotyczyć wybranych porannych połączeń z Krakowa oraz popołudniowych połączeń do Krakowa.

 

Szczegółowe tabele z rozkładem jazdy dla poszczególnych tras obowiązującym od 4 września do 5 listopada 2022 r. dostępne są w plikach poniżej.